Menu

Llywodraethwyr Ysgol y Lawnt / Ysgol y Lawnt Governing Body

Pwy yw ein Llywodraethwyr?
Who are the members of our Governing Body?

 

                                                                       

 

Cadeirydd / Chairperson - Mrs Christine Chater

 


Is-Gadeirydd / Vice-Chairperson - Mr A Lloyd

Pennaeth / Headteacher - Mrs S Davies

Athrawes / Teacher - Ms. K Scott

AALl / LEA - Mr W D Evans            Ms S Griffiths

Llywodraethwr Staff / Staff Governor - Ms E Hill

Cynrychiolydd y Gymuned / Community Representative - 

Ms K Lloyd         Ms C Davies                   Ms L Morris


Rhieni / Parents -  T Rudd               K Reynolds                                 G Barry

Cynrychiolydd awdurdod / Minor Authority Representative -   J Evans

Top