Menu

Briallu

Helo! Croeso i Flwyddyn 4.

Welcome to Year 4.


Athro / Teacher:-  

Cynorthwywyr / Assistants: -  

Nifer y plant / Number of children:- 

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- 

Gwaith Cartref / Homework:- 
Llyfrau Darllen / Reading Books: 

Addysg Gorfforol / P.E:- 

Dillad Addysg Gorfforol / P.E Kit:-  

Yn ystod y tymor hon mi fydd y plant yn gweithio ar... / During this term the children will work on...

Rhifedd /Numeracy:-  

 

Llythrennedd/ Literacy :- 

 

Top