Menu

Cenhinen Bedr

Helo! Croeso i Flwyddyn 3.

Welcome to Year 3.


Athrawes / Teacher:-  

Cynorthwywyr / Assistants:-   

Nifer y plant / Number of children:-

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- 


Gwaith Cartref / Homework:- 

Llyfrau Darllen / Reading Books:- 

Addysg Gorfforol / P.E:-

Dillad Addysg Gorfforol / P.E Kit:- 


Yn ystod y tymor hon mi fydd y plant yn gweithio ar... / During this term the children will work on:-   

Rhifedd /Numeracy:- 

Llythrennedd / Literacy :-

 

 

Top