Menu

Clybiau/Clubs

Dewch i ymuno ag un o glybiau'r ysgol! Mae'r clybiau'n cynnwys clybiau T.G.CH, Dawnsio Disgo, Dawnsio Gwerin, Celf, Clwb Eco - Ffasiwn, Coginio, Pêl droed, Pêl Rwyd a Rygbi. 

Come and join on in the School's Clubs. We have a wide selection of clubs including .I.T, Disco Dancing, Folk Dancing, Art, Eco - Fashion, Cooking, Football, Netball and Rugby.

Dewch i weld/ Come and see!
Top