Menu

Eirlys

Helo! Croeso i Flwyddyn 5.

Welcome to Year 5.Athrawes / Teacher:- 

Cynorthwywyr / Assistants:-  

Nifer y plant / Number of children:- 

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- 
Gwaith Cartref / Homework:- 

Llyfrau Darllen / Reading books:-


 Addysg Gorfforol / P.E:- 

Dillad Addysg Gorfforol / P.E Kit:- 


Yn ystod y tymor hon mi fydd y plant yn gweithio ar... / During this term the children will work on:-   

Rhifedd /Numeracy:- 

Llythrennedd/ Literacy :-

Top