Menu

Glee/Cor - Glee/Choir

Mae croeso mawr i blant Bl.2 i Bl.6 ymuno gyda clwb Glee yr ysgol. Bydd cyfle i chi ddysgu caneuon newydd a cael llawer o hwyl a sbri yn perfformio mewn cyngherddau ysgol, eisteddfodau a mwy! Mae'r clwb ar ddydd Llun o 3.30y.h. tan 5y.h.. Am fwy o fanylion cysylltwch a Mrs B Dalmas-Jones.

Come and join Ysgol y Lawnt's Glee Club where you will learn many new songs and get the opportunity to sing and perform in school concerts, eisteddfods and much more. The club is held on Mondays 3.30pm - 5pm. For more details contact Mrs B. Dalmas-Jones. 

Top