Menu

Llygaid y Dydd

Helo! Croeso i'r Dosbarth Derbyn.

Welcome to our Reception Class!Athrawes / Teacher:- 
Cynorthwywyr /
Assistants:-  

Nifer y plant / Number of children:- 

Thema'r tymor / This term's theme:-  

Gwaith Cartref / Homework:- 

Llyfrau Darllen / Reading Books:- 

Addysg Gorfforol / P.E:- 

Dillad Addysg Gorfforol / P.E Kit:-  Crys gwyn  a siorts/ white t-shirt and black shorts.
Ysgolion y Goedwig / Forest Schools :-

Rhestr Dymuniad/ Wish list: 

During this term the children will work on...

Rhifedd /Numeracy:- 

Llythrennedd/ Literacy :-

Please use the apps available on your tablets and I pads to help your child with these skills at home. There are Magi Ann app, llawygrifen app, rhifau app, ysgrifennu app and cyw app. Diolch!

Top