Menu

Meillion

Helo! Croeso i Flwyddyn 6.

Welcome to Year 6. 
Athrawes / Teacher:-  

Nifer y plant / Number of children:-  

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:-  

Gwaith Cartref / Homework:-  

Llyfrau Darllen / Reading Books:-  

Addysg Gorfforol / P.E:-  
:- 

Yn ystod y tymor hon mi fydd y plant yn gweithio ar... / During this term the children will work on...

Rhifedd /Numeracy:-   
Llythrennedd/ Literacy :-
Top