Menu

Lawnsio Gwefan Newydd / New School Website Launched!

Rydym yn falch i gyhoeddi lawnsiad ein gwefan newydd fydd o gymorth i'n rhieni i gadw lan gyda digwyddiadau yn yr ysgol.  Gobeithio y byddwch yn mwynhau y wefan ac edrychwn ymlaen i dderbyn eich sylwadau amdano!

We are pleased to announce the launch of our brand new website, which has been created to keep parents up to date with things happening in school. We hope you will enjoy the site and look forward to your comments!
Top