Menu

Pel - droed/ Football

Mae croeso mawr i blant bl 4,5 + 6 i ddod i ymuno a ni yn y clwb pel droed. Mae'r clwb yn cael ei cynnal pob brynhawn Dydd Iau am 3.30 - 4.30 ar iard yr ysgol.  
Cofiwch i wisgo esgidiau addas! Rydym yn edrych ymlaen i'ch gweld!
Os oes unrhyw gwestiwn cysylltwch a Mr A Williams

There is a warm welcome to years 4,5, + 6 to come and join us to play football The football club is held every Thursday afternoon from 3.30 - 4.30 on the school yard. 
Remember to wear suitable shoes! We look forward to seeing you there!
If you have any questions please contact Mr A Williams
Top