Menu

Pel - Rhwyd/ Netball

Mae croeso mawr i blant bl 3,4,5 + 6 i ddod i ymuno a ni yn y clwb pel rhwyd. Mae'r clwb yn cael ei cynnal ar iard yr ysgol am 12.15 pob brynhawn Dydd Mawrth. 
Cofiwch i wisgo esgidiau addas! Rydym yn edrych ymlaen i'ch gweld!
Os oes unrhyw gwestiwn cysylltwch a Mrs V Riding

There is a warm welcome to years 3,4,5, + 6 to come and join us to play netball. The netball club is held on the school yard at 12.15 every Tuesday afternoon. 
Remember to wear suitable shoes! We look forward! 
If you have any questions please contact Mrs V Riding. 

 

Top