Menu

Cwrdd a'r Llywodraethwyr / Meet the Governors

Croeso i Adran y Llywodraethwyr!
Welcome to the Governors' section!

 

Fel Cadeirydd y Llywodraethwyr, mae'n bleser mawr gen i eich croesawu i Adran y Llywodraethwyr ar wefan Ysgol y Lawnt.
Grŵp o rieni a staff sy wedi eu hethol ynghyd a phobl a wahoddwyd o'r gymuned ac o'r Cyngor lleol yw'r Llywodraethwyr.  Ein prif rôl yw cyd-weithio gyda'r Pennaeth i oruchwylio datblygiad Ysgol y Lawnt i sicrhau bod ein plant yn derbyn yr addysg orau posibl mewn awyrgylch gyfeillgar ac ofalus.

As Chairperson of the Governors, it gives me great pleasure to welcome you to the Governor's section of Ysgol y Lawnt's website.  

Our school Governors are a group of people made up of elected parents and staff along with other individuals invited from the local community and local authority.  Our main role is to work in partnership with the headteacher to oversee the development of Ysgol y Lawnt and ensure that our pupils achieve the very best education in a caring and friendly environment.

 

Mrs Christine Chater
Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol y Lawnt 
Chairperson Ysgol y Lawnt Governing Body

Top