Menu

Byr-brydau amser chwarae./ Break-time snacks

 

 

 

Yn ystod amser chwarae y bore, caiff y plant gyfle i brynu ffrwyth yn Siop Ffrwythau'r ysgol.  
Cost y ffrwyth yw -
10c y dydd i'r Meithrin / Derbyn a Blwyddyn 1 neu 50c yr wythnos.
20c y dydd i weddill yr ysgol neu £1 yr wythnos.
Gellir talu am gyfnod o hanner tymor neu dymor cyfan.  
Gan ein bod yn Ysgol Iach nid ydym yn caniatau creision, bisgedi neu siocled amser chwarae ond caiff y plant ddod a ffrwyth o gartref yn lle prynu o Siop Ffrwyth yr ysgol.


During morning break, children have the opportunity to buy fruit from our Fruit Shop.

The cost of the fruit is -
10p a day for the Nursery / Reception and Year 1 or 50p a week
20p a day or £1 a week for the rest of the school Yr2 -Yr6.
Payment can be made for a half-term or a whole term too.
As a school that promotes Healthy Eating we do not allow children to eat crisps, biscuits or chocolate at break-times.  Children may bring fruit from home as a break-time snack instead of buying fruit from the school Fruit Shop.

Top