Menu

Cinio ysgol / School dinners

Caiff cinio ysgol ei goginio yn ein cegin gan ein Prif Gogydd Mrs J. Llewellyn.  Dewch  i weld beth sydd ar y fwydlen!  
School dinners are cooked in our own kitchen by our Head Cook Mrs J. Llewellyn.  Come and see what's on the menu!
Top