Menu

Ffeiliau Sain Newyddion Diweddaraf/ Latest News Audio Files

Eisteddfod 2019

Unawd Bl.2 ac iau - Mae'n ddrwg gen i

Eisteddfod 2019

Unawd Blwyddyn 3 a 4 - Cofio

Eisteddfod 2019

Unawd Blwyddyn 3 a 4 - Cofio cyfeiliant

Geiriau Cofio

Geiriau Cofio 1

Eisteddfod 2019

Unawd Blwyddyn 5 a 6 - Fy ngardd fach i

Fy ngardd fach i isel

Geiriau fy ngardd fach i

Geiriau fy ngardd fach i 1

Eisteddfod 2019

Parti Adran - Can y Sipsi

Geiriau Can y sipsi

Geiriau Can y sipsi 1

Eisteddfod 2019

Can y cor - Dyn y Tywydd

Geiriau Dyn y Tywydd

Eisteddfod 2019

Alaw Werin - Deryn y Bwn or Banna

Geiriau Deryn y Bwn or Banna

Geiriau Deryn y Bwn or Banna 1

Can y Cor

Caneuon i bawb

Caneuon i bawb

Can Nadolig Bl.6

Can Nadolig Bl. 5

Can Nadolig Bl.4

Can Nadolig Bl.3

Can Nadolig Bl.2

Can Nadolig Bl.1

Caneuon Nadolig y Derbyn

Caneuon Nadolig y Derbyn

Caneuon Nadolig y Derbyn

Caneuon Nadolig y Derbyn

Caneuon Nadolig y Derbyn

Top