Menu

Cyngor Eco / Eco Council

Mae pob dosbarth wedi ethol  dau gynrychiolydd i eistedd ar yr Eco Bwyllgor.  Mae ganddynt rol bwysig yn hybu ein hysgol i fod yn wyrdd.  Yn nhymor yr Haf 2009 enillodd yr ysgol y Faner Werdd!

Every class has elected two representatives to sit on the Eco Council. They have an important role to ensure that we are a green school. In the Summer Term 2009 we were awarded the Green Flag!
Top