Menu

Cyswllt / Contact Details

Cyfeiriad: 
Address:  Ysgol y Lawnt
             Surgery Hill
        Rhymni
         Caerffili
             NP22 5LS
 

 Rhif Ffon:
               Telephone: 01685 840285     


E-bost:
    Email:  yylpa@caerphilly.gov.uk

Cysylltwch a ni! / Contact us!

Defnyddiwch y blwch isod i ofyn cwestiwn i'r ysgol: Use the comments box below to ask us a question:

Top